วลี

  • หากมีใครที่ทำให้พวกเขาพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้เงินและอำนาจ
ประโยคตัวอย่าง ฉันจะไม่ไว้วางใจ Harry เขาแน่นอนคนที่อยู่บนให้
Tom เป็นชายหนุ่มที่ให้ -- เขาไม่สนใจที่เขา offends
 
Menu