วลี

  • เพื่อลดการจัดการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมักจะตกลงกับใครสักคนหรือ บริษัท อื่น
ประโยคตัวอย่าง : เราทั้งสองแข่งขันกันในธุรกิจเดียวกัน บางทีเราสามารถตัดข้อตกลงร่วมออกงาน
เราได้ตัดการจัดการกับพนักงานขาย พวกเขาได้ตกลงที่จะลดเงินเดือนของพวกเขาในทางกลับกันสำหรับคณะกรรมการเพิ่มเติม
 
Menu