วลี

  • ถ้ามุม บริษัท ผลิตภัณฑ์ตลาดเฉพาะสำหรับประเภทจะประสบความสำเร็จมากกว่า บริษัท อื่นที่ขายผลิตภัณฑ์
ประโยคตัวอย่าง เขาผู้เดียวที่นำเข้าสินค้า เขาเสร็จจริงๆตลาด
MacDonald 's มีแต้ม - ตลาดอาหารรวดเร็ว -- พวกเขาอยู่ในทุกเมืองใหญ่ในโลก
 
Menu