วลี

  • เพื่อผลักดันต่อรองราคายากที่จะคาดหวังในการแลกเปลี่ยนมากสำหรับสิ่งที่คุณจ่ายหรือไม่ทำ
ประโยคตัวอย่าง : มันยากที่ทำธุรกิจกับ Maggie เธอไดรฟ์ที่ต่อรองอย่างหนัก
ผมต้องให้พวกเขามีส่วนลด 30% หรือจัดการถูกปิด พวกเขาขับรถต่อรองราคายาก
 
Menu