วลี

  • ถ้ามีคนทำงานเรือแน่นงานของพวกเขาพวกเขาทำหรือจัดการกับองค์กรหรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ประโยคตัวอย่าง : เธอเป็นผู้จัดการยอดเยี่ยม เธอทำงานเรือแน่นจริงๆ
ใช้นี้แผนกเพื่อใช้เป็นเรือแน่น แต่มองไปที่มันตอนนี้!
 
Menu