วลี

  • หากคุณลดการสูญเสียคุณหยุดเสียเวลาหรือเงินในบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาใด ๆ หรือเงิน
ประโยคตัวอย่าง หลังจากที่ใช้สัปดาห์ในโครงการและเห็นกำไรไม่มีกรรมการตัดสินใจที่จะตัดขาดทุนของ บริษัท และสิ้นสุดโครงการ
ร้านอาหารใหม่แล้วมีชื่อเสียงที่ไม่ดีดังนั้นเจ้าของตัดขาดทุนและปิดลง
 
Menu