วลี

  • หากสิ่งที่ขายเหมือน hotcakes, จะขายได้อย่างรวดเร็วในจำนวนมาก
ประโยคตัวอย่าง : เมื่อ iPod ใหม่ออกมาก็ขายเหมือน hotcakes
ทุกผู้ผลิตไม่ได้เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่และ hotcakes สินค้าที่ขายเช่น
 
Menu