วลี

  • เพื่อให้ได้รับพื้นดินคือการเริ่มเห็นกำไรหรือเพื่อเริ่มต้นที่จะทำดีกว่าที่บางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : หุ้นของเราลดต่ำลงสำหรับสัปดาห์ แต่ตอนนี้มันกำลังได้รับพื้นดิน
หากร้านขายออกทั้งหมดของสินค้าเดิมของมันก็อาจได้รับการพื้นบางในสามเดือน
 
Menu