/ tu; kɔrnərskʌt /

วลี

  • หากต้องการตัดมุมคือการใช้วิธีการได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นในทางกลับกันสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ
ประโยคตัวอย่าง : สำนักงานของฉันตัดสินใจว่าพนักงานทุกคนควรจะหยุดการตัดมุมดังนั้นตอนนี้เราต้องสร้างเอกสารทั้งหมดของเราเอง
วิศวกรมีการตัดมุมมากเกินไปเมื่อพวกเขาเริ่มต้นกระดาษว่าเป็นวัสดุที่ดีสำหรับการสร้างสายการบินพาณิชย์
 
Menu