/ tu; DIL eɪkloʊz /

วลี

  • ถ้าคุณปิดการจัดการคุณทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จกับการจัดคน
ประโยคตัวอย่าง : เราปิดให้จัดการกับซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในการจัดหาให้กับส้มของออสเตรเลีย
ฉันจะต้องปิดข้อตกลงไม่กี่วันนี้มิฉะนั้นผมแทบจะไม่ไปให้คณะกรรมการการใด ๆ ในเดือนนี้
 
Menu