วลี

  • ได้รับสิ่งที่ปิดพื้นเป็นจริงเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่ได้รับการวางแผน
ประโยคตัวอย่าง : ขณะนี้มีแผนการที่จะสร้างนี้ ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำอย่างไรเพื่อได้รับนี้ปิดพื้น?
ลองมาดูกันว่าในที่สุดเราก็จะได้รับพื้นดินนี้การควบรวมกิจการปิด!
 
Menu