แม้นkʌmpəni / eɪ /

วลี

  • คนเป็นพนักงาน บริษัท มากขึ้นความจงรักภักดีต่อ บริษัท มากกว่าพนักงานคนอื่น ๆ
ประโยคตัวอย่าง : เป็นไปได้ยากนายรอสส์จะช่วยให้พวกเราออกจากต้นไปทานข้าวกลางวันในวันนี้ เขาคือคนของ บริษัท
ทำความสะอาดโต๊ะทำงานของคุณ! คนของ บริษัท จะมาวันนี้เพื่อตรวจสอบความประหลาดใจ
 
Menu