/ ในsəplaɪʃɔrt /

วลี

  • หากมีขาดตลาดนั้นมีไม่มากของมันใช้ได้
ประโยคตัวอย่าง คนที่ผ่านการรับรองจะขาดตลาดตำแหน่งนี้
ที่เราจะขาดตลาดของปากกาคนจะกรุณาไปและบางคำสั่งอีกหรือไม่
 
Menu