วลี

  • แผนกภายใน บริษัท รับผิดชอบดูแลลูกค้ารวมถึงการร้องเรียน
ประโยคตัวอย่าง ร้องเรียนทั้งหมดได้รับการจัดการโดยแผนกบริการลูกค้า
Sheila Tam มีหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า 5 ปี
 
Menu