กริยาวลี

  • ยอมรับ
ประโยคตัวอย่าง: ไม่ได้เป็นเวลาที่คุณต้องเผชิญถึงความรับผิดชอบของคุณหรือไม่
 
Menu