กริยาวลี

  • ลด
ประโยคตัวอย่าง: เราจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายถ้าเราต้องการที่จะอยู่รอด
 
Menu