กริยาวลี

  • คิดว่า
ประโยคตัวอย่าง: เราจำเป็นต้องเกิดขึ้นกับโซลูชันที่จะแก้ไขปัญหา
 
Menu