กริยาวลี

  • ทนต่อ
ประโยคตัวอย่าง: เขาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอยู่กับ - ฉันคิดว่าโจทำให้ค่าที่มีจำนวนมาก
 
Menu