ʌpfɪks

กริยาวลี

  • จัดการ
ประโยคตัวอย่าง: ฉันต้องการที่จะแก้ไขค่าการประชุมกับคุณบางครั้งในสัปดาห์หน้าว่าที่เป็นไปได้
 
Menu