ʌp Drim

กริยาวลี

  • คิดค้นสิ่งป่า
ประโยคตัวอย่าง: พวกเขาได้ขอให้ บริษัท การตลาดที่จะฝันขึ้นชื่อสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของพวกเขา
 
Menu