กริยาวลี

  • ดึงดูด
ประโยคตัวอย่าง: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีมาในจำนวนมากสำหรับการวิจารณ์มากกว่าการจัดการของเขาเรื่อง
 
Menu