stgneɪt

คำกริยา

  • ที่จะไม่เติบโตหรือพัฒนา
ประโยคตัวอย่าง: การขายอสังหาริมทรัพย์ในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้โรงงานได้หยุดนิ่ง
 
Menu