sloʊˌdaʊn

คำนาม

  • เมื่อสิ่งที่จะกลายเป็นงานที่ใช้งานน้อยลงและน้อยที่ผลิต
ประโยคตัวอย่าง: พวกเขาคาดการณ์ชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ UK
 
Menu