moʊgəl

คำนาม

  • เป็นคนที่รวยมากหรือมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
ประโยคตัวอย่าง : เขาอธิบายเป็นเจ้าพ่อสื่อของโลกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
Menu