วลี

  • เริ่มต้นทำสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำ
ประโยคตัวอย่าง : ให้ของได้รับลงไปที่ธุรกิจ! รายการแรกในวาระการประชุมคืออะไร?
 
Menu