kənsɔrʃiəm

คำนาม

  • กลุ่มของ บริษัท ที่ให้ความร่วมมือและแบ่งปันทรัพยากร
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ฯ เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนานาชาติ
 
Menu