วลี

  • เป็นคนที่ทำทางกายหรือไร้ฝีมือในโรงงานหรือนอกบ้านมากกว่างานในสำนักงาน แรงงานระดับล่างมักจะมีการศึกษาต่ำและเรียกชำระแล้วไม่ดี
ประโยคตัวอย่าง : มากกว่า 500 คนงานคอสีฟ้า, คนงานโดย บริษัท เหมืองแร่ที่ได้ไปประท้วง พวกเขากำลังเรียกร้องให้จ่ายเงินที่ดีขึ้นและสภาพการทำงาน
 
Menu