dɪpɛndənt

คำนาม

  • ขึ้นอยู่กับเป็นคนที่ขึ้นอยู่กับคุณสำหรับการสนับสนุนทางการเงินเช่นบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้ผล
ประโยคตัวอย่าง : เงินบำนาญของฉันจะให้ความมั่นคงทางการเงินสำหรับผู้อยู่ในอุปการะของฉัน
การประกันภัยให้ความคุ้มครองแรงงานและอยู่ในความอุปการะของพวกเขา
 
Menu