kɔrs

คำนาม

  • หลักสูตรมีความหมายที่มากมาย แต่ความหมายที่พบบ่อยที่สุดคือชุดของชั้นเรียนหรือการวางแผนการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยปกติจะส่งผลในการสอบหรือวุฒิการศึกษา
ประโยคตัวอย่าง : ทิมไม่ทราบปีที่สามในหลักสูตรภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน
พวกเขากำลังจะออกไปในหลักสูตรการฝึกอบรมในสัปดาห์หน้า
 
Menu