əpɔɪnt

คำกริยา

  • อย่างเป็นทางการให้คนงานที่งานหรือความรับผิดชอบ
ประโยคตัวอย่าง : เขาได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าของการสืบสวนสอบสวน
 
Menu