วลี

  • บางสิ่งบางอย่างที่จะขายและการสูญเสียเงิน
ประโยคตัวอย่าง : เราถูกบังคับให้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สูญเสีย
 
Menu