วลี

  • ที่จะลดราคาของบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : ผมต่อรองอย่างหนักเพื่อที่ฉันจะเคาะลงราคาของเครื่องเสียงที่
 
Menu