วลี

  • ที่จะเยี่ยมชมหรือโทรศัพท์ลูกค้าที่มีศักยภาพ แต่ที่ไม่รู้จัก
ประโยคตัวอย่าง : เมื่อเขาแรกเริ่มไปทำงานที่ บริษัท ของเขาพนักงานขายที่ถูกถามจะทำให้สายเย็น
 
Menu