วลี

  • วิธีการในการขายสิ่งที่เป็นเชิงรุกมาก
ประโยคตัวอย่าง : พนักงานขายรถให้เราขายยากดังนั้นเราจึงไปที่ตัวแทนจำหน่ายรถอื่น
 
Menu