əwɛərnɛs brnd

คำนาม

  • ขอบเขตที่แบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ประโยคตัวอย่าง : แคมเปญโฆษณานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในประเทศ
 
Menu