คำนาม

  • บริการที่มีให้หลังจากที่บางสิ่งบางอย่างได้รับการขาย
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ฯ ได้รับการยกย่องสำหรับการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม
 
Menu