skaɪˌrɒkɪt

คำกริยา

  • ถ้าราคาหุ้น, ราคาการตลาด, ค่าจ้าง ฯลฯ skyrocket, พวกเขาขึ้นจริงๆได้อย่างรวดเร็วและเป็นระดับที่สูง
ประโยคตัวอย่าง : เราเพียง แต่มีการจัดการเพื่อความอยู่รอดของปีก่อนเนื่องจากราคาหุ้นในภาคนี้พุ่งสูงขึ้นโดยไม่คาดคิดและเราจะบันทึกจากไปหน้าอก
 
Menu