ksɛpt

คำกริยา

  • ยอมรับหมายถึงการพิจารณาบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังสามารถหมายถึงการตกลงที่จะนำสิ่งที่
ประโยคตัวอย่าง : เจ้านายของฉันได้รับการยอมรับข้อแก้ตัวของฉันที่มาสายในการทำงาน
คุณรับเครดิตการ์ดหรือไม่?
 
Menu