rɪmaɪndər

คำนาม

  • เตือนเป็นข้อความที่เขียนหรือพูดที่เตือนให้คนที่จะทำอะไรสักอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : ถ้าเขาลืมที่จะจ่ายค่าเช่าของเขาเจ้าของที่ดินที่หญิงของเขาจะส่งเขาเตือน
มุมส่งฉันออกด้วยการเตือนครั้งสุดท้ายที่ได้กลับก่อน 23:00
 
Menu