/ dis'ko̵unt'/

คำนาม

  • ในราคาลดจากราคาขายเดิม
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท จะเสนอส่วนลด% ของ 30 ในราคามาตรฐานของพวกเขาสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ซื้อก่อนเดือนสิ้น
เราเสนอให้ส่วนลด 5% ต่อไปอีก แต่พวกเขาปฏิเสธมัน
 
Menu