/ lərmərreg'yəkus'tə /

วลี

  • ลูกค้าที่มักจะซื้อสินค้าหรือบริการจาก บริษัท เดียวกัน
ประโยคตัวอย่าง : โดยทั่วไปเราให้เงื่อนไขการขายที่ดีกว่าให้กับลูกค้าประจำของเรา
ขณะที่ฉันเป็นลูกค้าประจำคุณสามารถนำเสนอส่วนลดที่ใหญ่กว่าฉัน?
 
Menu