/ seɪlzənkəmɪʃ /

วลี

  • จ่ายเงินให้กับพนักงานขายสำหรับการดำเนินงานของพวกเขาในตลาดและการขายบางสิ่งบางอย่างซึ่งคำนวณโดยปกติจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม
ประโยคตัวอย่าง : ทั้งหมดพนักงานขายของเราได้รับค่านายหน้า 2.5% จากยอดขายของพวกเขา
เขาย้ายไปยังคณะกรรมการ บริษัท ที่จ่ายการขายที่ดีขึ้นมาก
 
Menu