go̵odz / /

คำนาม

  • สิ่งที่เราซื้อและขายที่สามารถทำหรือปลูกเช่นเสื้อผ้าอาหารและรถยนต์
ประโยคตัวอย่าง : การส่งสินค้าอะไรคือยอดรวมมูลค่าของสินค้านี้ใช่หรือไม่
สินค้าเราสั่งกำลังอยู่ในระหว่างรอการอนุญาตจากพอร์ตศุลกากร
 
Menu