frāt / /

คำนาม

  • ระยะเวลาการขนส่งความหมายใด ๆ การขนส่งสินค้าโดยใช้ยานพาหนะหรือเรือและ / หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการขนส่งดังกล่าว
ประโยคตัวอย่าง : สหราชอาณาจักรสินค้าอะไรคือค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งของภาชนะบรรจุขนาดเพื่อ?
90% ของประเทศทั้งหมดสินค้าป้อนการขนส่งโดยทางรถไฟไปยังประเทศจีน
 
Menu