tɛnənt

คำนาม

  • บุคคลหรือกลุ่มที่เช่าและตรงบริเวณที่ดิน, บ้าน, สำนักงาน, หรือสิ่งที่คล้ายกันจากอีกเป็นระยะเวลา
ประโยคตัวอย่าง : ผู้เช่ามีความทุกข์ร้อนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดให้เช่า
 
Menu