pruf

คำนาม

  • หลักฐานเป็นคำนามและหมายถึงความเป็นจริงหรือชิ้นส่วนของข้อมูลที่แสดงให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่หรือเป็นความจริง
ประโยคตัวอย่าง : พวกเขาจะมีสินค้าใด ๆ พิสูจน์ว่ามันเป็น Hampson ที่ขโมย?
เก็บใบเสร็จรับเงินของคุณเป็นหลักฐานการซื้อ
 
Menu