คำนาม

  • ความพยายามที่ก้าวร้าวโดย บริษัท ที่จะซื้อการควบคุมของ บริษัท อื่น
ประโยคตัวอย่าง: คู่ต่อสู้ของพวกเขาฝรั่งเศสได้เปิดเสนอราคาการครอบครองเป็นมิตร
 
Menu