/ log bak r'dər'/

วลี

  • มูลค่าการสั่งซื้อไม่ได้ผลหรือจำนวนงานที่ยังไม่ได้ให้ในวันที่กำหนด ในขณะที่ค้างแสดงภาระที่เกินกำลังการผลิตของภาควิชาหรือ บริษัท ที่มันยังเป็นตัวชี้ต่อยอดขายของ บริษัท ในอนาคตและรายได้
ประโยคตัวอย่าง ขณะนี้มีค้างสั่งซื้อสินค้าจาก $ 670,000
เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าค้างขนาดใหญ่คำสั่งทั้งหมดล่าช้าตามสองสัปดาห์
 
Menu