/ MZ kuhs - tuh /

คำนาม

  • หน่วยงานภาครัฐรับความไว้วางใจกับการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบในการเก็บรวบรวมและปกป้องรายได้และนำเข้าและเพื่อควบคุมและเอกสารการไหลของสินค้าทั้งในและนอกประเทศ
ประโยคตัวอย่าง : ผมค้นหาด้วยศุลกากรเมื่อผมเข้าประเทศจีนในธุรกิจเมื่อเดือนที่แล้ว
ศุลกากรการคำนวณซึ่งหน้าที่จำเป็นที่จะต้องจ่ายในวันที่จัดส่งได้ 9,560 $
 
Menu