nɑʒɛspiəˌ

คำนาม

  • กิจกรรมการแอบรับข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท คู่แข่งอื่น / / etc ประเทศเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม
ประโยคตัวอย่าง : อุตสาหกรรมการจารกรรมได้เสมอเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงในประเทศนี้และสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับการปรับปรุงตามระเบียบใหม่ทั้ง
 
Menu